NYT TOISTETAAN 07.00 Yle TV1

Prisma: Byggnader som kollapsar

I juni 2021 kollapsade ett 12-våningshus i Miami, och 98 personer dog. Ögonvittnen och experter analyserar orsakerna till husraset och frågar om liknande olyckor också kan inträffa annanstans i framtiden? Produktion: Windfall Films/BBC, Storbritannien 2022

Tidigare
Nu på TV
Följande

Yle TV1

Yle TV1

Yle TV2

Yle TV2