NYT TOISTETAAN 06.25 Yle TV1

Yles morgon-tv

6.42 Inhemsk bräss, en sällsynt delikatess 6.52 Säkerheten i skidbackarna 7.17 Katolska kyrkan reder ut utnyttjandefall 7.48 VM i Seefeld 8.20 Finska vattendragen isbelagda kortare tid än förr 8.48 Morgonens bok

Tidigare
Nu på TV
Följande

Yle TV1