NYT TOISTETAAN 23.25 Yle TV1

Oddasat

Tv-nyheter på samiska. Textning till svenska och finska.

Tidigare
Nu på TV
Följande