NYT TOISTETAAN 09.05 Yle TV1

Historia: Tredje rikets slavar (12)

2/3. Kriget drar ut på tiden och användningen av slavarbetskraften blir allt grymmare. Tyskarna använde sig av tvångsarbetskraft inom jordbruket och industrin under andra världskriget. Bland offren fanns såväl krigsfångar som civila, även kvinnor och barn. Serien skildrar Nazitysklands skoningslösa användning av tvångsarbetare via arkivmaterial, expertintervjuer och gripande personhistorier.

Tidigare
Nu på TV
Följande

Yle TV1

Yle TV1

Yle TV2

Yle TV2