Gå till innehållet

Bonden i brytningstid

podcast
 • Finländare har "råg i ryggen" sedan gammalt - men vem ska odla den i framtiden?

  15 mintis 16.8.2022

 • Snart kan jordbrukare se vilka konsekvenser odlingen har för klimatet

  13 mintis 9.8.2022

 • Stigande energipriser hotar vinterodlingen i växthusen – mer torv är ingen lösning

  10 mintis 2.8.2022

 • Baljväxterna i nyckelposition för ett hållbarare lantbruk: "Fullt möjligt att ha helt inhemskt proteinfoder i Finland"

  11 mintis 26.7.2022

 • "Allt mellan oro och depression" – köttproducenterna står inför sina svåraste år

  6 minmån 18.7.2022

 • Satelliter hjälper jordbrukare att få jämnare skörd med mindre gödsel

  9 mintis 12.7.2022

 • Vi äter rekordmycket broiler men hönsfarmarnas plånböcker gapar tomma

  6 mintors 7.7.2022

 • Allt dyrare gödselpriser bekymrar jordbrukarna

  15 mintis 5.7.2022

 • Varför mår vårt finska jordbruk så dåligt?

  7 mintis 28.6.2022

volume_up