Mainnas: Gufihttar savzzat

Binna Bánna davvisámegillii

Mainnas: Gufihttar savzzat
00:00:00
00:00:00
Otná Binna Bánnas gullat arkiivvas árdnagiid. Menešjávrri skuvlla devddiid 50 jagi 2004. Binna Bánna doaimmaheaddji Kirste finai feasttain. Son jearahalaid skuvllalaččaid ja ovtta sámeáhkku Gábe Asllat Asllat Inkká. Muittatko don vel Niillás čiezi? Niillás čiezis sáhttii jearrat maid beare ja son gal diđiid buot!
Doaimmahan ja čohkken: Anneli Lappalainen
Otná Binna Bánnas gullat arkiivvas árdnagiid. Menešjávrri skuvlla devddiid 50 jagi 2004. Binna Bánna doaimmaheaddji Kirste finai feasttain. Son jearahalaid skuvllalaččaid ja ovtta sámeáhkku Gábe Asllat Asllat Inkká. Muittatko don vel Niillás čiezi? Niillás čiezis sáhttii jearrat maid beare ja son gal diđiid buot! Doaimmahan ja čohkken: Anneli Lappalainen
Junná/Juhan Mihkkal Ranta (eret Nárttelis) liiko leat olgun ja suohtastallat badjel buot mohtorgielkán. Muhtto son liiko maiddái skeittát ja čuojahit rumbbuid. Jearahallin Kirsti Länman ja maiddái su vielja Issát-Tuomma ja Inker-Ánne oahpaheaddji.
Junná/Juhan Mihkkal Ranta (eret Nárttelis) liiko leat olgun ja suohtastallat badjel buot mohtorgielkán. Muhtto son liiko maiddái skeittát ja čuojahit rumbbuid. Jearahallin Kirsti Länman ja maiddái su vielja Issát-Tuomma ja Inker-Ánne oahpaheaddji.
Anára vuolledási oahppit Áile, Inka Makreeta, Inka, Linda Saara ja Tatu čálle čieža jagi dassái Unna muitalus Dálvi. Máinnas Anárvuolledási skuvllabláđis MUUTTUVA JUTTU 1994. Lohkin Siiri Ranttila ja Lifu Torikka.
Anára vuolledási oahppit Áile, Inka Makreeta, Inka, Linda Saara ja Tatu čálle čieža jagi dassái Unna muitalus Dálvi. Máinnas Anárvuolledási skuvllabláđis MUUTTUVA JUTTU 1994. Lohkin Siiri Ranttila ja Lifu Torikka.
Ole Juhan Kemi lei skábmagovain áigge animasuvdnabargobájis, son lea maid fitnan ealligovaid geahcamin sihke muohttateahteris ahte Siiddas. Dan jagi muohttateahter rahpandilašvuođa alggaha luden Antte Heatta. Doaimmaheaddji Kirsti Länsman.
Ole Juhan Kemi lei skábmagovain áigge animasuvdnabargobájis, son lea maid fitnan ealligovaid geahcamin sihke muohttateahteris ahte Siiddas. Dan jagi muohttateahter rahpandilašvuođa alggaha luden Antte Heatta. Doaimmaheaddji Kirsti Länsman.
Antti Tenoranta Gáregasnjárggas muitala mas liiko; skihpáriiguin, stohkosiin, beatnagis, skuvllas…Ja maid álbmotbeaivvi dovddui birra. Jearahallin Kirsti Länsman.

[BB 070211 albmotbeaivi + eara/Antti Tenoranta, 00:04:17]
Antti Tenoranta Gáregasnjárggas muitala mas liiko; skihpáriiguin, stohkosiin, beatnagis, skuvllas…Ja maid álbmotbeaivvi dovddui birra. Jearahallin Kirsti Länsman. [BB 070211 albmotbeaivi + eara/Antti Tenoranta, 00:04:17]
Dát mainnas muitala alit heartta birra guhte ii hálit leat alit
Dát mainnas muitala alit heartta birra guhte ii hálit leat alit
Mette lea jagi buoris ja dál son áigu vuojadit jávrris, áibbas vuosttas geardde.
Mette lea jagi buoris ja dál son áigu vuojadit jávrris, áibbas vuosttas geardde.
Gullat máidnasa heasta birra. dán máidnasa lohká Johanna.
Gullat máidnasa heasta birra. dán máidnasa lohká Johanna.
Dán Irene máidnasis Arvebalva ja muohtabalva gilvaleaba, mo de geavva?
Dán Irene máidnasis Arvebalva ja muohtabalva gilvaleaba, mo de geavva?
Gullat máidnasa mo robohta njoavki čorge dan botta go olbmot leat olgun.
Gullat máidnasa mo robohta njoavki čorge dan botta go olbmot leat olgun.
Petra Magga-Vars máinnasta mánáide árbevirolaš máidnasa “Gufihttar- sávzzat” . Dát lea báddejuvvon Ijahis Idja áigge (2011) Dat lei stoahkkán ja musihkkabargobádji. Kirsti Länsman lea bádden boddu. 

[BB 20111010 Gufihttar savzzat/Petra Biret Magga, 00:03:31]
Petra Magga-Vars máinnasta mánáide árbevirolaš máidnasa “Gufihttar- sávzzat” . Dát lea báddejuvvon Ijahis Idja áigge (2011) Dat lei stoahkkán ja musihkkabargobádji. Kirsti Länsman lea bádden boddu. [BB 20111010 Gufihttar savzzat/Petra Biret Magga, 00:03:31]
Lyssna också
Uinu, uinu untuvainen
Uinu, uinu untuvainen
Ihanainen vauvani, unohda jo murheesi
Ihanainen vauvani, unohda jo murheesi
Uinu lapseni
Uinu lapseni
Äiti tanssii sormitanssin
Äiti tanssii sormitanssin
Lumileikkejä
Lumileikkejä
Äiti valvoo
Äiti valvoo
Laulakaamme
Laulakaamme
Tontun siivouslaulu
Tontun siivouslaulu
Tyynnytysvalssi
Tyynnytysvalssi