Tillbaka

Muumlieʹǩǩ

Muumlieʹjj skamm-mään
00:00:00
00:00:00
Muumstääl täʹlvvtääjjmõš
Muumstääl täʹlvvtääjjmõš
Pråʹššjõõttmõš Nessniõđin
Pråʹššjõõttmõš Nessniõđin
Muumkällaz suâllǥaž
Muumkällaz suâllǥaž
Muum-määma muraal
Muum-määma muraal
Muumstääll da miârrheäppaž
Muumstääll da miârrheäppaž
Muumlieʹjj skamm-mään
Muumlieʹjj skamm-mään
Titta också på
Mumenvággi
Mumenvággi
Muumileehi
Muumileehi
Dálvesuohttasat
Dálvesuohttasat
Kaazzi jie'llem
Kaazzi jie'llem
Kumbepasi
Kumbepasi
Dálvesuohttasat
Dálvesuohttasat
Mu gákti
Mu gákti
Twirlywoos
Twirlywoos
Hajbo Nyheter
Hajbo Nyheter
Dálvesuohttasat
Dálvesuohttasat
Hildá lodeh
Hildá lodeh
Kaazzi jie'llem
Kaazzi jie'llem
Twirlywoos
Twirlywoos
Dálvesuohttasat
Dálvesuohttasat
Mumindalen
Mumindalen
Ollie
Ollie
Kumbepasi
Kumbepasi
Kaazzi jie'llem
Kaazzi jie'llem
Twirlywoos
Twirlywoos