Gå till innehållet

Om natten flyger fladdermöss, om dagen goda fåglar

Tillåtet för alla åldrar

Säsong 1, del 40: "Om natten flyger fladdermöss, om dagen goda fåglar." Asko tror sig ha orsakat inbrott hos Aino och Ensio. Päivikkis omsorg om Jani gör Nanna svartsjuk.

utgår 31.12.2022visningar 228023

Se mer