Gå till innehållet

Trädplantering hjälper personer med utländsk bakgrund rota sig i Finland: "Viktigt för både integration och miljö"

· nyheter

Under trädplaneringsveckan planterar folk med invandrarbakgrund träd i åtta olika kommuner i Finland. Det är Moniheli och Marthaförbundet som ordnar evenemangen och syftet är att göra något gott för klimatet. Samtidigt får personer med utländsk bakgrund träffas och känna att de gör något viktigt för vår miljö. Vi besökte ett av evenemangen som ordnades i Centralparken i Helsingfors.

starter 40

Se mer