Gå till innehållet

Vem bryr sig längre om Skärgårdshavet? Behöver vi mer morot eller piska för att rädda miljön? Följ valdiskussionen från Egentliga Finland

Näringsutsläppen från jordbruket i Sydvästra Finland har inte minskat trots 30 år av miljöarbete inom jordbruket. Vad behöver vi göra för att städa bort Finlands sista hotspot på Helcoms förteckning över de värsta nedsmutsarna i Östersjön? Orkar någon överhuvudtaget diskutera havet då klimatförändringen och hotet mot biodiversiteten också måste stoppas? I den tredje valdiskussionen i Slaget efter tolv diskuterar vi miljöfrågor med riksdagskandidater från Egentliga Finland. Emma Andersson från Vänsterförbundet, Riina Lumme från De Gröna och Jonna Lappalainen från Centern medverkar. Maria Nylund leder ordet. Du kan medverka själv genom att kommentera diskussionen och ställa frågor i chaten under sändningens gång.

utgår 15.3.2025visningar 5 702

Se mer