Gå till innehållet

Riksdagens plenum 25.1.2023

Voteringar. Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 322 och 323/2022 rd). Första behandling av lagförslag (EkUB 37/2022 rd, RP 116/2022 rd). Enda behandling (EkUB 35/2022 rd, B 22/2022 rd). Andra behandling av lagförslag (EkUB 34/2022 rd, RP 195/2022 rd; FvUB 33/2022 rd, RP 253/2022 rd).

utgår 25.1.2024 starter 6 881

Se mer