Gå till innehållet

Oppositionen konfronterar regeringen om de ungas framtid

· aktualitetsprogram · nyheter

Riksdagen dryftar de ungas framtid i samband med en interpellationsdebatt i plenum. I interpellationen som lämnades av SDP deltar också De Gröna och Vänsterförbundet. I interpellationen klandrar representanterna för oppositionen den hårda kärnan i regeringens nedskärningspolitik för att rikta sig mot de unga och deras framtid. Finskt referat: Kristiina Tolkki.

utgår 21.11.2024 starter 17 107

Se mer