Gå till innehållet

Riksdagens plenum 24.11.2022

Muntlig frågestund. Första behandling av lagförslag (ShUB 29/2022 rd, RP 127/2022 rd). Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 278, 279, 280, 281, 275, 276, 270, 308, 258, 259, 282, 272 och 273/2022 rd).

utgår 25.11.2023visningar 71385

Se mer