Gå till innehållet

Borgå stifts 100-års festmässa

· andaktsprogram

I Borgå domkyrka firas festmässa för att uppmärksamma Borgå stifts 100-årsjubileum. Liturger är kaplan Marina Smeds och domprost Mats Lindgård. Biskop Bo-Göran Åstrand predikar. Kantorer är Eric-Olof Söderström, Reidar Tollander, Anne Hätönen och Erica Nygård, som också leder kören Psallite. Barnkören leds av kantor Lauri Palin med Christer Romberg. För musiken står även Borgå kammarkör, de leds av Eric-Olof Söderström och blåskvartetten Cornicines Borgoenses. Solister är Michael Wargh och Nina Fogelberg. Kristo Antila läser inledningsorden. Festmässan tolkas också till finlandssvenskt teckenspråk i en skild sändning på arenan. Tv-regi: Rufus Hedengren.

utgår 29.4.2024 starter 2 144

Se mer