Gå till innehållet

Andakt på Alla helgons dag

· andaktsprogram

Vi firar en stämningsfull andakt på Alla helgons dag med Svenska lutherska evangeliföreningen i Evangeliska Centret i Vasa. Liturg och predikant är Tomas Klemets och som kantor fungerar Niklas Lindvik. Medverkar gör också Projektkören ledda av Niklas Lindvik och ungdomskören Evangelicum ledda av Henrica Lillsjö, som också är försångare i gudstjänsten. Kompgruppen består av Niklas Lindvik på flygel, Jonathan Stenlund på elbas, David Forsblom på slagverk och Tom Bergman på flöjt. Tv-regi Rufus Hedengren.

utgår 5.5.2024 starter 1 428

Se mer