Gå till innehållet

Europeiska centralbanken höjer styrräntan

Europeiska centralbanken höjer styrräntan med 0,75 procentenheter till 2 procent. Avsikten med höjningen är att försöka stävja inflationen i euroområdet. Konsumentpriserna steg kraftigt i september, till stor del på grund av ökade energikostnader.

visningar 4 229

Se mer