Gå till innehållet

Krokad på nikotin

· personporträtt · välmående · reflekterande · varmhjärtad

Må bra-coachen Bettina Gräsbeck berättar öppet att hon är krokad på nikotin. Hon har använt snus och nikotinpåsar i sex år och blir nervös om hon inte får nikotin. Jani Lemberg har lång erfarenhet av nikotin i olika former. Han har många gånger försökt lägga av med nikotin utan att lyckas. Varför är det så svårt att sluta? Unga lockas att börja använda nikotin speciellt med hjälp av e-cigaretter. Redaktören Tero Karhu har också använt nikotin i över 20 år. Lyckas han sluta?

starter 42 341

Se mer