Gå till innehållet

Riksdagens plenum 7.10.2022

Interpellation votering. Andra behandling av lagförslag (KuUB 8/2022 rd, RP 107/2022 rd; JsUB 11/2022 rd, RP 90/2022 rd; FvUB 17/2022 rd, RP 134/2022 rd).

utgår 7.10.2023visningar 6494

Se mer