Gå till innehållet

Yle Nyheter TV-nytt

nyheter

Vad händer om Turkiet godkänner Finlands Nato-ansökan före Sveriges? Spanien är i färd att godkänna en ny liberal translag, som många tror blir en förebild för andra länder. Rekordantal nya upphållstillstånd beviljades i fjol. Folktinget slår larm; de svenskspråkiga kan hamna i en sämre position inför domstolen efter tingsrättsreformen. Sparåtgärder vid Åbo universitet kan leda till att forskningsstationen på Själö stängs. Människan, vår jord och vår framtid ur svampcivilsationens perspektiv är temat för den ryska dramatikern Michail Durnenkovs nya pjäs.

utgått 28.2.2023visningar 3 158

Se mer