Gå till innehållet

Riksdagens plenum 29.9.2022

Muntlig frågestund. Remissdebatt om regeringens proposition (RP 131/2022 rd). En behandling (ShUB 15/2022 rd, ISL 2/2022 rd).

utgår 29.9.2023visningar 14211

Se mer