Gå till innehållet

Riksdagens plenum 20.5.2022

Voteringar. Andra behandling av lagförslag (AjUB 4/2022 rd, RP 59/2022 rd).

utgår 20.5.2023visningar 3309

Se mer