Gå till innehållet

S2, A4: Uppfinningar, del 2

· resor · rolig

Caravanarnas resa mot uppfinningarnas och uppfinnarskapets djupa ända går vidare. Tervo och Halme är säkra på att deras egen omvälvande uppfinning har potential att erövra inte bara Finland utan hela världen. Och det går inte att undvika att göra pengar på den. Men under resan börjar verkligheten gå upp för de två männen. Uppfinnarens väg är sällan lätt och så gott som aldrig smärtfri. Också Jari och Jani utför fältexperiment på egen bekostnad, i form av små huttar.

starter 100 712

Se mer