Gå till innehållet

S1, A2: En delad nation

· dokumentär · historia

2/2. USA:s förgyllda tid, Gilded age (cirka 1870-1900) var en fest för kapitalismen, men samtidigt en mycket orolig tid på grund av den skarpa delningen av samhället. Under denna tid fördubblades USA:s invånarantal, landets tillgångar ökade explosionsartat och den sociala förändringen var enorm.

utgår 31.8.2024 starter 71 903

Se mer