Gå till innehållet

Markus Österlund: "Att finnas till för en annan människa förändrade mig som person"

· religiös · personporträtt

Då Markus Österlund skulle bli pastor genomgick han en personlig förändringsprocess. Förut beskrev han sig som rationell och beräknande och han hade doktorerat i statskunskap. När Markus pappa till en flyktingpojke var det det bästa som hänt i hans liv. Han liknar det vid att få ett hjärta av kött. Liknelsen kommer från bibelcitatet "Våra hjärtan av sten skall bli hjärtan av kött" och Markus säger att det beskriver hans personliga förvandling. Att sonens familj är muslimer betyder inte att Markus behöver kompromissa med sin tro. Redaktör: Nina Granvik

starter 4 429

Se mer