Gå till innehållet

Bönens kraft har präglat Mariannes liv - "Jag finns här idag för att bönen finns"

Marianne Ly upplever att bönen har hjälpt henne både genom svåra perioder i livet och vid sjukdom och olycka. Då Mariannes dotter Sabrina föddes med en allvarlig funktionsnedsättning gav läkarna henne ett år att leva, men Sabrina levde i sexton år och Marianne tror att bönens kraft hjälpte henne. Den pensionerade socialarbetaren Marianne Ly har upplevt flera bönesvar i sitt liv. Redaktör: Nina Granvik

visningar 3827

Se mer