Gå till innehållet

Riksdagens plenum 13.12.2021

Andra behandling av lagförslag (FiUB 31/2021 rd, RP 213/2021 rd; FyUB 18/2021 rd, RP 135/2021 rd; EkUB 37/2021 rd, RP 168/2021 rd; EkUB 38/2021 rd, RP 169/2021 rd; AjUB 18/2021 rd, RP 159/2021 rd; KoUB 26/2021 rd, RP 215/2021 rd; KoUB 27/2021 rd, RP 197/2021 rd; KoUB 28/2021 rd, RP 194/2021 rd; LaUB 17/2021 rd, RP 227/2021 rd; EkUB 39/2021 rd, RP 222/2021 rd; KuUB 18/2021 rd, LM 48/2021 rd). Bordläggning av finansutskottets budgetbetänkande.

utgår 13.12.2022visningar 10228

Se mer