Gå till innehållet

Historiker Oscar Winberg om rättsfallet i USA som ställer abortfrågan på sin spets

Abortdebatten i USA har tillspetsats under hösten, särskilt efter att Texas tog i bruk landets strängaste abortlag. Den första december börjar högsta domstolen behandla Mississippis abortlag, som förbjuder aborter efter den femtonde graviditetsveckan. Historiker Oscar Winberg gästade TV-nytt och förklarade varför det banbrytande domslutet Roe mot Wade från 1973 är så viktigt.

visningar 42

Se mer