Gå till innehållet

Riksdagens plenum 30.11.2021

Val av riksdagens justitieombudsman. Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 226 och 222/2021 rd). Enda behandling (FiUB 21/2021 rd, RP 209/2021 rd). Första behandling av lagförslag (KuUB 13/2021 rd, RP 214/2021 rd; ShUB 33/2021 rd, RP 129/2021 rd). Andra behandling av lagförslag (FiUB 16/2021 rd, RP 142/2021 rd; LaUB 15/2021 rd, RP 89/2021 rd; FvUB 15/2021 rd, RP 162/2021 rd; EkUB 33/2021 rd, RP 207/2021 rd). Första behandling av lagförslag (FvUB 16/2021 rd, RP 122/2021 rd; FiUB 20/2021 rd, RP 204/2021 rd; FiUB 22/2021 rd, RP 175/2021 rd; FiUB 23/2021 rd, RP 176/2021 rd; FiUB 24/2021 rd, RP 189/2021rd; FiUB 25/2021 rd, RP 190/2021 rd; MiUB 10/2021 rd, RP 154/2021 rd; FsUB 3/2021 rd, RP 174/2021 rd). Andra behandling av lagförslag (EkUB 34/2021 rd, RP 180/2021 rd; KuUB 11/2021 rd, RP 154/2021 rd; KuUB 12/2021 rd, RP 165/2021 rd).

utgår 30.11.2022visningar 22079

Se mer