Gå till innehållet

S11, A4: I behov av beskydd

Tillåtet för alla åldrar

Säsong 11, 2/8. Syster Frances stöttar en ung, nygift kvinna som har fått cancer. Lucille hjälper en gravid trebarnsmamma när socialmyndigheterna ifrågasätter henne. En skabbepidemi rasar i Poplar och syster Hilda och Shelagh tar på sig att stoppa den från att spridas. Fru Higgins hittar logi på Nonnatus House efter en traumatisk upplevelse, men inte heller där verkar livet le. Produktion: BBC.

utgår 31.12.2022visningar 147514

Se mer