Gå till innehållet

Riksdagens plenum 19.11.2021

Andra behandling av lagförslag (JsUB 13/2021 rd, MI 9/2019 rd; EkUB 31/2021 rd, RP 117/2021 rd).

utgår 19.11.2022visningar 4134

Se mer