Gå till innehållet

Henrik Illikainen och Väinö Karjalainen från musikgruppen Tiisu

Gäster är Henrik Illikainen och Väinö Karjalainen från musikgruppen Tiisu. Vi kollar också upp med vilka metoder skolor stöder matematikinlärning om barnet har inlärningssvårigheter. Programledare Ella Kanninen och Mikko Kekäläinen.

utgår 2.2.2023visningar 18800

Se mer