Gå till innehållet

S1, A3: Naturen och konsten i framtiden

historiadokumentär

3/3. Hur speglas naturen och naturens betydelse för mänskligheten i konsten i olika tider? Konsthistorikern James Fox studerar genom viktiga konstnärer och konstverk hur människans förhållande till naturen har förändrats från den förhistoriska tiden till nutid.

utgår 30.4.2023visningar 9 239

Se mer