Gå till innehållet

S1, A1: Motion

1/3. Motionens betydelse för det fysiska välmåendet går inte att bestrida och redan en liten mängd motion är till stor nytta. Vilken är hemligheten bakom ett långt, friskt och lyckligt liv? Serien presenterar vetenskapliga forskningsresultat som ger vardagsråd för ett bättre liv. Många sjukdomar såsom hjärtsjukdomar, diabetes, depression och alzheimer går att stoppa med hälsosamma levnadsvanor.

utgår 30.4.2024visningar 68093

Se mer