Gå till innehållet

Svenska Yle live: Höghusbrand i Borgå

Invånare har evakuerats från flervåningshuset. Yle ÖStnyland sänder live.

visningar 2016

Se mer