Gå till innehållet

Älska din medmänniska!"-temagudstjänst

· religiös

I Maxmo kyrka firas en tv-gudstjänst där Ingemar Klemets är liturg och predikant. I gudstjänsten medverkar också församlingsbor som genom olika texter belyser hur kristna är kallade att älska sina medmänniskor. Välkomsthälsningen ges av Johan Friman. Textläsare är Petra Gripenberg och Eva Hietanen. Förebedjare är Ann-Sofi Bäck och Annika Nuuja. Introduktion till sången Bara en stund har vi på oss - skriven av den lokala prästen Håkan Bäck - ges av Gun-Britt Nyman. Kantor och pianist är Martin Klemets. Övriga musiker är Erica Nygård på flöjt, Mikael Södergård på elbas och Hannes Sjöblom på slagverk. Kören leds av Peter Sjöblom. Tv-regi Rufus Hedengren.

utgått 20.3.2023 starter 1 470

Se mer