Gå till innehållet

Riksdagens plenum 12.10.2021

Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 132, 167, 168, 169 och 158/2021 rd) . Andra behandling av lagförsla g (KoUB 19/2021 rd, RP 115/2021 rd). Första behandling av lagförslag (MiUB 6/2021 rd, RP 153/2021 rd; EkUB 24/2021 rd, RP 116/2021 rd; ShUB 24/2021 rd, RP 103/2021 rd; AjUB 12/2021 rd, RP 94/2021 rd; KuUB 19/2021 rd, RP 113/2021 rd; UtUB 6/2021 rd, RP 98/2021 rd). Andra behandling av lagförslag (MiUB 4/2021 rd, RP 108/2021 rd; MiUB 5/2021 rd, RP 111/2021 rd; ShUB 23/2021 rd, RP 66/2021 rd).

utgår 12.10.2022visningar 16384

Se mer