Gå till innehållet

Kommer resurserna att räcka till för mentalvårdstjänster för unga?

6.40 Skärpt säkerhetsläge i Östersjön 7.11 Psykiska hälsovården efter välfärdsområdesvalet 7.25 De stränga coronarestriktionerna syns i Kinas ekonomiska tal 7.40 Vad vet vi om vulkanutbrotten vid Tonga? 7.44 Efterbörsen 8.12 Rådgivningsbil hjälper äldre i Åbotrakten 8.49 Få tag i sömnen - sömnen sedd med nya ögon. I studion Anna Lehmusvesi och Ilkka Lahti.

utgått 16.2.2022visningar 57183

Se mer