Gå till innehållet

Hur är det att vara i milin när corona härjar i garnisonerna?

6.39 Vad göra åt det låga valdeltagandet? 6.54 Säkerhetsläget i Europa på tapeten i Bryssel 7.11 Corona härjar i garnisonerna 7.25 Estland höjer försvarsanslaget betydligt 7.40 Ukraina fasar ryskt anfall 7.44 Efterbörsen 8.12 Även unga valdes till välfärdsområdesfullmäktige 8.50 Kalle Träskalle-hattens vinnare Harri "Wallu" Vaalio

utgått 23.2.2022visningar 53634

Se mer