Gå till innehållet

Hur är läget i östra Europa?

Rättelse till nyheterna kl. 7.00 och 9.00: Vi berättade att man i Kanada har demonstrerat mot landets ledning efter att anställda i transportbranschen påförts obligatoriska coronavaccinationer. Inget vaccinationstvång har påförts transportbranschen i Kanada. Protesterna i Kanada fick sin början i en bestämmelse enligt vilken chaufförerna måste vara coronavaccinerade för att kunna passera gränsen mellan Kanada och USA utan karantän. 6.40 Hur ser världsordningen ut nu? 7.11 Europa har blicken fäst på Ukraina 7.44 Eftersvett 8.50 Hur berätta för barn om att rädda naturen?

utgått 22.3.2022visningar 62363

Se mer