Gå till innehållet

Debatten om Natomedlemskapet går het

6.39 USA:s presidents tal om tillståndet i nationen 6.44 Hur utvecklas läget i Ukraina? 7.11 Natodebatten trappas upp 7.25 Kinas inställning till Rysslands invasion av Ukraina 7.42 Efterdigitalt 8.12 Mikkelin Jukurits framgångar ger ny kraft åt juniorhockeyn 8.50 Gäst Tommi Läntinen. I studion Anna Lehmusvesi och Ilkka Lahti.

utgått 31.3.2022visningar 106945

Se mer