Gå till innehållet

Yle Nyheter östra Finland 17.1.2022

Nyheter från Norra Savolax och Norra Karelen på finska: Polisen fick nya officiella direktiv efter fallen med björnarna som skadat sig i saxfällor för mindre rovdjur. Lagändring reglerar höjningen av elöverföringspriserna - distributionsbolag på landsbygden tror att det försvårar förnyandet av elnätet. Livsmedelsbutikerna på landsbygden fick stöd - i Norra Savolax och Norra Karelen fick drygt tjugo butiker pengar.

utgått 15.2.2022visningar 2043

Se mer