Gå till innehållet

Yle Nyheter Österbotten 26.1.2022

Nyheter från Österbotten på finska: Över hundra landsvägsbroar behöver repareras - rötsvamp har fått brodäcken att murkna i den grad att de måste bytas. Medlemsflykten från kyrkan är en utmaning för såväl den avgående som för den nya biskopen.

utgått 24.2.2022visningar 1754

Se mer