Gå till innehållet

Yle Nyheter Österbotten 18.1.2022

Nyheter från Österbotten på finska: De äldres nöd och barnskydd sysselsätter socialjouren - välfärdsområdet önskas främja samarbete vid skötseln av krissituationer.

utgått 16.2.2022visningar 1427

Se mer