Gå till innehållet

Yle Nyheter norra Finland 26.1.2022

Nyheter från norra Finland på finska: I Norra Österbottens välfärdsområde finns det flest enskilda punkter som måste passas ihop i hela landet. Att vara både riksdagsledamot och medlem i välfärdsområdesfullmäktige leder sällan till jäv.

utgått 24.2.2022visningar 1887

Se mer