Gå till innehållet

Yle Nyheter norra Finland 3.2.2022

Nyheter från norra Finland på finska: Uleåborg följer andra storstäder i spåren och säljer vårdfastigheter. Kajanalands samkommun för social- och hälsovård har svårt att hitta utsläppssnåla bilar.

utgått 4.3.2022visningar 2796

Se mer