Gå till innehållet

Gasläckan och Finlands säkerhet

Vad är känt om gasläckan i Östersjön och hur sårbar är vår egen infrastruktur? Gäster nätverksdirektör Jukka Savolainen från Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot och överdirektör för arbets- och näringsministeriets energiavdelning Riku Huttunen. Hur påverkar gasläckan och det upptrappade krigsläget Finlands säkerhet? I studion försvarsminister Antti Kaikkonen (C) och utrikesutskottets ordförande Jussi Halla-aho (Sannf). Programvärd Marja Sannikka. #yleastudio

utgår 28.9.2023visningar 130654

Se mer