Gå till innehållet

De tusen rösternas man

Tillåtet för alla åldrar

Yles stora bedrägeri avslöjas och medielandskapet förändras för gott. Vänsterförbundet måste befatta sig med arbetare år 2025. Keba Kortelainen blir ansikte för hela världens förtryckta medelålders män.

utgår 23.4.2023visningar 103709

Se mer