Gå till innehållet

S1, A1: 1933 - 1941

Kan skapa ångestVåldsinslagFörbjudet under 12 år

1/3. I början av kriget ökar användningen av tvångsarbetskraft, vilket är till stor hjälp för Tyskland i kriget. Tyskarna använde sig av tvångsarbetskraft inom jordbruket och industrin under andra världskriget. Bland offren fanns såväl krigsfångar som civila, även kvinnor och barn. Serien skildrar Nazitysklands skoningslösa användning av tvångsarbetare via arkivmaterial, expertintervjuer och gripande personhistorier.

utgår 31.12.2023visningar 82796

Se mer