Gå till innehållet

Integrerad undervisning

· barnprogram · lugn

Janne Kankkonen berättar om för- och nackdelar med integrerade grupper för döva.

starter 122

Se mer