Gå till innehållet

500 trädplantor delas ut vid Åbo konstmuseum

Tillåtet för alla åldrar

Utbudet består av björk-, ek-, tall- och granplantor. Trädtalkot är en del av ett större projekt som pågår runt om i Finland. Målsättningen är att plantera en miljon nya träd och bevara naturens mångfald.

utgår 1.9.2022visningar 191

Se mer