Gå till innehållet

Lilla Tvåan önskar post

Kökssysslor är vårt nya tema. Vilka roliga och viktiga saker gör man i köket? Vad hittar man för intressanta grejor i ett kök? Hurdana lekar kan man leka där? Vilka kökssysslor kan du redan göra och vad har du gjort tillsammans med din familj? Rita en bild och skriv en historia om hemmets viktiga plats och om kökssysslor som du gillar, och skicka din post sedan till Lilla Tvåans bekanta adress: Pikku Kakkosen posti, PB 347, 33101 Tammerfors.

utgått 13.3.2022visningar 3198

Se mer